Over Docuwork

Filosofie

In de afgelopen 10 jaar heeft u ons leren kennen als DOCUWORKERS die met passie en vakkennis u van dienst zijn op de vele aspecten van documentverwerking. En dat is wat wij ook in de toekomst voor u willen blijven doen omdat in het Nieuwe Ondernemen voor u het altijd en overal toegang hebben tot uw informatie onmisbaar is.

Het is dan ook onze missie om u te helpen met het maken van de praktische vertaalslag van het Nieuwe Werken naar uw bedrijfsprocessen en om informatie voor deze bedrijfs-processen digitaal beschikbaar te stellen. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen inzet van technologie en mensen, waarbij voor de factor arbeid waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze professionele consultants adviseren u graag op het gebied van informatiebeheer en document- en postlogistiek.

Met onze professionele capture oplossingen van KODAK en processing oplossingen van Luratech kunnen wij al uw digitaliseringwensen realiseren.

Ons motto luidt: Excellent management van documenten en data.