Producten - Software

Voordelen

 

Effectieve integratie van handmatige verwerking en geautomatiseerde processtappen

DocYard modules integreren moeiteloos handmatige verwerkingsstappen (bijvoorbeeld: intake, papiervoor-bewerking e.d.) en automatische processtappen (bijvoorbeeld: OCR of automatische document classificatie) in uniforme workflows. Alle taken van de eerste check-in tot het volgen van werkvoorbereiding en tot levering van de vervaardigde elektronische informatie wordt door DocYard centraal aangestuurd en volledig gelogd.

Hoge mate van integratie

DocYard integreert alle bij een digitale postkamer of scan-servicebureau voorkomende taken op één enkel platform. Integratie betekent natuurlijk dat reeds beschikbare onderdelen en gereedschappen op het platform ingezet worden.


Operationele automatisering

Tot op heden worden vaak losse componenten tot een module geïntegreerd in een productieproces. Door deze integratie van de productie met het DocYard platform worden alle productiecijfers zonder uitzondering in een centrale database vastgelegd.


Eenvoudig hergebruik

Er onstaan al bij het eerste project geïntegreerde modules die gemakkelijk worden hergebruikt in andere projecten. Iedere stap die u met DocYard uitvoerd, leidt tot een duurzame verbetering van de productieprocessen. Het eindresultaat is een volledig geïntegreerde productieomgeving, waarbij processen constant geoptimaliseerd worden.


Optimaal gebruik van bestaande productiemiddelen

Door automatisering van het verwerkingsproces worden alle beschikbare systemen altijd optimaal ingezet en worden dure hulpmiddelen optimaal benut. De cockpit-view laat knelpunten en wachttijden in het gehele productieproces zien, die vervolgens onmiddellijk kunnen worden opgeheven.


Behoud van gedane investeringen

DocYard workflows bestaan uit modulaire componenten. DocYard integreert en optimaliseert de bestaande Infrastructuur die ver-volgens kan worden gebruikt als een alles omvattend systeem. Eerdere investeringen in systemen en componenten behouden hun waarde en kunnen nog beter worden benut door de introductie van DocYard.


Hoge schaalbaarheid

DocYard is zeer schaalbaar. Het kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd op een enkele computer voor de controle van een enkel project. Wanneer de productieomgeving volledig in DocYard is geïntegreerd dan kan DocYard ook centraal via de Cockpit een complete server-farm aansturen. Zo kan elke gewenste capaciteit voor de verschillende modules van DocYard beschikbaar worden gesteld. DocYard is dus geschikt voor de verwerking van taken van elke omvang: taken met kleine tot zeer grote hoeveelheden documenten. Bovendien minimaliseert DocYard de gegevensoverdracht tussen de onderlinge modules en zorgt daardoor voor maximale prestaties.


Vele jaren bewezen technologieën

Vanzelfsprekend zijn de DocYard modules voor het gebruik van beproefde en door duizenden gebruikte LuraTech technologieën als de bekroonde Mixed-Raster-Content (MRC) -Compressietechnologie (layer- methode) en de PDF en PDF/A- generatie, optioneel verkrijgbaar.


Snelle Return on Investment

De operationele processen binnen een digitale postkamer of scanservicebureau verlopen betrouwbaarder en zijn van een constante hoge kwaliteit. Daarmee genereerd DocYard als gevolg van de lagere introductie en exploitatielasten reeds vanaf het eerste project een snelle Return on Investment, een aanzienlijke verhoging van productiviteit en zorgt voor duurzaam concurrentievermogen.