ECM2 heeft jarenlange expertise met het opzetten, inrichten, aanpassen en beheren van Alfresco DMS systemen. Voor onze klanten maken we het DMS op maat: dat kan een basisinrichting zijn, een op de werkzaamheden aangepaste interface, het automatiseren van handelingen en/of integraties met andere systemen.

Met de samenwerking tussen ECM2 en Docuwork, zorgen we ervoor dat alle inkomende stukken volledig digitaal verwerkt en verrijkt kunnen worden, waarna ze met meta data in het Alfresco DMS voor verder gebruik beschikbaar komen.

Lees hier verder waarom je Docyard wilt koppelen aan Alfresco.