De Kredietbank Limburg wilde een aantal jaren geleden een digitale postkamer opzetten waarbij alle
inkomende documentenstromen centraal werden gedigitaliseerd en geregistreerd. Het streven was
daarbij dat alles wat geautomatiseerd kon worden ook geautomatiseerd werd.

Drie belangrijke aspecten moeten continue in ogenschouw genomen worden, namelijk:
– Tijdigheid
– Juistheid
– Volledigheid

Doel: alle 1.000 inkomende documenten en e-mails zo optimaal mogelijk te voorzien van de juiste
metadata, nog diezelfde dag te digitaliseren, te registreren en te routeren. En tevens deze documenten beschikbaar te stellen in hun DMS JOIN.

Met de digitale postkamer oplossing DocYard heeft Docuwork de wens van Kredietbank Limburg volledig ingevuld.