Het Noorderpoort College te Groningen is na een aanbestedingsprocedure op basis van een
concurrentiegerichte dialoog afgelopen voorjaar overgegaan tot aanschaf van DocYard. DocYard
wordt op dit moment ingezet voor meerdere documentstromen. Alle inkomende documenten die
betrekking hebben op de personeelsdossiers worden door DocYard verwerkt, waarbij
geautomatiseerde herkenning, handmatige indexering en de eindcontrole uitgevoerd wordt. Na
de initiële installatie en training van de functionele applicatie beheerder heeft het Noorderpoort
College inmiddels zelf workflows ontwikkeld en in gebruik genomen voor andere
documentstromen.